Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS
Family History Fair
Monumental Inscriptions
Wrexham Parish Registers
Society Meeting
find us on facebook

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd yn 1980 i annog astudio achyddiaeth a hanes teuluoedd yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ac fel fforwm lle gall pobl sydd â diddordeb yn y pynciau hyn gyfarfod a helpu ei gilydd. Erbyn hyn mae mwy na 1300 o aelodau ledled y byd.

The Clwyd Family History Society was founded in 1980 to encourage the study of genealogy and family history in north-east Wales, and to provide a forum for people who are interested in these subjects to meet, and to help each other. It now has more than 1300 members worldwide.


Clwyd 1974-1996

Crëwyd y sir flaenorol Clwyd yn 1974, trwy uno siroedd hanesyddol Sir Fflint, y rhan fwyaf o Sir Ddinbych a'r rhan ddwyreiniol Sir Feirionnydd. Diddymwyd Clwyd fel sir weinyddol ar 31ain Mawrth 1996.

The former county of Clwyd was created in 1974, by merging the historic counties of Flintshire, most of Denbighshire, and the eastern part of Merionethshire. Clwyd was abolished as an administrative county on 31st March 1996.


Mae cyfraith hawlfraint yn berthnasol i gynnwys y wefan hon. Gwaherddir atgynhyrchu, trosglwyddo, dosbarthu neu gadw unrhyw ran o'r wefan ar unrhyw ffurf (testun, delweddau, data, ac ati) heb ganiatâd ysgrifenedig Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd ymlaen llaw.

The contents of this site are subject to copyright law. Reproduction, transfer, distribution or storage of any part of the site in any form (text, images, data, etc.) is prohibited without the prior written permission of the Secretary of the Clwyd Family History Society.


Cyfarfod Nesaf
Next Meeting

Dates for you calendar

Saturday
11th October 2014
at 2.00 pm

"Military & Family Genealogy Researchers"

at the
Village Hall, Parliament Street, RHUDDLAN
Denbighshire, LL19 2YH

Newyddion Diweddaraf
Latest News


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 13eg Medi 2014 - This page was last revised 13th September 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068