Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS logo

Eglwysi

Churches

Mae gan y wefan hon llun o bob Eglwys Plwyf yn yr hen Sir Clwyd. Fodd bynnag, mae gan rhai plwyfi eglwysi ferch, ac, yn gyffredinol, nid yw lluniau o eglwysi merch hyn yn cael eu cynnwys yma.

This website has a photograph of every Parish Church in the former county of Clwyd. However, some parishes have daughter churches, and, in general, photographs of these daughter churches are not included here.

• Gweler y rhestr gyflawn o eglwysi

neu

• Cliciwch ar un o'r Siroedd ar y map isod

• View the complete list of churches

or

• Click on a County on the map below

 

Yn hanesyddol, roedd yr Esgobaeth Llanelwy yn ymestyn dros y ffin i Swydd Amwythig. Fodd bynnag, yn dilyn datgysylltiad yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru ar 31 Mawrth, 1920, trosglwyddodd y plwyfi Sir Amwythig: Cnwcin, Croesoswallt, Cryftyns, Generdinlle, Hengoed, Llanfarthin, Llanyblodwel, Llanymynech, Melwern, Morton, Sylatyn, Trefonen, Weston Rhyn a'r Dre Wen o Esgobaeth Llanelwy i'r Esgobaeth Lichfield yn Lloegr.

Historically, the Diocese of St. Asaph extended across the border into Shropshire. However, following disestablishment of the Anglican Church in Wales on 31 March 1920, the Shropshire parishes: Criftins, Hengoed, Kinnerley, Knockin, Llanyblodwel, Llanymynech, Melverley, Morton, Oswestry, St. Martin's, Selattyn, Trefonen, Weston Rhyn and Whittington were transferred from the Diocese of St. Asaph to the Diocese of Lichfield in England.

Under the Church in Wales "2020 Vision" project, traditional parish boundaries are currently being redrawn to create much larger Mission Areas. For up-to-date information about these changes in the north-east, please refer to the Diocese of St. Asaph section of the Church in Wales website.

Caerwys Parish Church   Llangollen Parish Church   Shotton Parish Church   Worthenbury Parish Church

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 24ain Awst 2014 - This page was last revised 24th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068