Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Abergele

Sant Mihangel

St. Michael

Cyf. AO:
SH 945776
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Eglwys Plwyf - Abergele - Parish Church
OS Ref.:
SH 945776
Listed:
Gradd II*
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Post 1996:
Conwy

Mae Abergele yn un o blwyfi hynafol Sir Ddinbych. Roedd yn cynnwys y trefgorddau Abergele, Tywyn Uchaf, Tywyn Isaf, Bodoryn, Bodtegwal, Hendregyda, Dolganed, Serior, Brynffanigl, Nant Dinhengroen, Garthgogo, Gwrych, a Phenrhyn Dulas.

Abergele is one of the ancient parishes of Denbighshire. It comprised the townships of Abergele, Towyn Uchaf, Towyn Isaf, Bodoryn, Bodtegwal, Hendregyda, Dolganed, Serior, Brynffanigl, Nant Dinhengroen, Garthgogo, Gwrych, and Penrhyn Dulas.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068