Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Bangor is y Coed

Sant Dunawd

St. Dunawd

Cyf. AO.:
SJ 388454
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint (Maelor)
1974 - 1996:
Clwyd
Ers/Since 1996:
Wrecsam
Bangor is y Coed Parish Church
OS Ref.:
SJ 388454
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Roedd y plwyf Bangor is y Coed yn cynnwys y trefgordd Bangor (yn yr hen Sir Fflint) a'r trefgorddau Eutun, Royton, Sesswick a Pickhill (yn yr hen Sir Ddinbych).

Mae'r rhestr o reithoriaid hysbys o Fangor yn dechrau yn 1300, a chredir bod yr adeilad presennol yn dyddio o tua'r un adeg; er bod eisoes wedi bod eglwys ar y safle ar gyfer efallai 600 neu 700 o flynyddoedd. Cafodd ei adfer a'i ail adeiladu rhwng 1723 a 1727. Cafodd ei adfer unwaith eto yn 1832, ac addaswyd yn helaeth ymhellach yn 187 .

Mae'r eglwys wedi ei chysegru i Sant Dunawd, a oedd y Abad cyntaf y fynachlog ym Mangor; ond mae rhywfaint o dystiolaeth bod ymroddiad cynharach oedd Sant Deiniol.

The parish of Bangor is y Coed comprised the township of Bangor (in the historic county of Flintshire) and the townships of Eyton, Royton, Sesswick and Pickhill (in the historic county of Denbighshire).

The list of known rectors of Bangor begins in 1300, and it is believed that the present building dates from about the same time; although there had already been a church on the site for perhaps 600 or 700 years. It was extensively restored and rebuilt between 1723 and 1727. It was again restored in 1832, and further modified in 1877.

The church is dedicated to St. Dunawd, who was the first Abbott of the monastery at Bangor; but there is some evidence that an earlier dedication was to St. Deiniol.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 20fed Awst 2014 - This page was last revised 20th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068