Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Y Bers

Berse

Cyf. AO:
SJ 317509
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Berse Parish Church
OS Ref.:
SJ 317509
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Adeiladwyd yr eglwys yn Y Bers yn 1742 gan Mrs Mary Drelincourt, mewn cysylltiad ag ysgol elusennol am 24 ferched.

Cafodd ei gysegru ar 13 Medi, 1759, chwyddo yn 1828, a'i hadfer ym 1862. Roedd newidiadau pellach yn 1930.

Nid oes ganddo ymroddiad, ac yn cael ei adnabod yn syml fel "Yr Eglwys Blwyf, Y Bers".

The church at Berse (or Bersham) was built in 1742 by Mrs Mary Drelincourt, in connection with a charity school for 24 girls.

It was consecrated on 13 September 1759, enlarged in 1828, and restored in 1862. There were further modifications in 1930.

It does not have a dedication, and is simply known as "The Parish Church, Berse".

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 21ain Awst 2014 - This page was last revised 21st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068