Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llys Bedydd

Bettisfield

Sant Ioan

St. John

Cyf. AO:
SJ 461360
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint (Maelor)
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam/
Eglwys Plwyf Llys Bedydd - Bettisfield Parish Church
OS Ref.:
SJ 461360
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Codwyd yr Eglwys Sant Ioan yn Llys Bedydd yn 1874 a chafodd ei gysegru gan yr Esgob Llanelwy ar 16 Hydref, 1878. Ar y pryd, roedd yn eglwys dosbarth ym mhlwyf Hanmer. Disodlodd capel pren, a oedd wedi ei agor ar 12 Hydref, 1851.

Daeth Bettisfield yn blwyf ar wahân ar 24 Ionawr, 1880.

St. John's church at Bettisfield was erected in 1874, and was consecrated by the Bishop of St. Asaph on 16 October 1878. At that time, it was a district church within the parish of Hanmer. It replaced a wooden chapel, which had been opened on 12 October 1851.

Bettisfield became a separate parish on 24 January, 1880.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068