Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Betws Gwerful Goch

Santes Fair

St. Mary

Cyf. AO:
SJ 057413
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Feirionnydd
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Betws Gwerful Goch Parish Church
OS Ref.:
SJ 057413
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Merionethshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire

Mae Betws Gwerful Goch yn un o blwyfi hynafol Sir Feirionnydd.

Mae rhai wedi dweud bod, o'r fynwent, mae'n bosibl taflu carreg i mewn i blwyfi Corwen, Llanfihangel Glyn Myfyr a Gwyddelwern.

Mae'r cyfeiriad cyntaf a gofnodwyd at yr eglwys oedd yn 1254, ond mae'n debygol y bu eglwys ar yr un safle am efallai ganrifoedd ynghynt. Adferwyd yr eglwys yn 1882.

Betws Gwerful Goch is one of the ancient parishes of Merionethshire.

It has been said that, from the churchyard, it is possible to throw a stone into the parishes of Corwen, Llanfihangel Glyn Myfyr and Gwyddelwern.

The first recorded reference to the church was in 1254, but it is likely that there had been a church on the same site for perhaps centuries earlier. The church was restored in 1882.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068