Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Betws yn Rhos

Sant Mihangel

St. Michael

Cyf. AO:
SH 907735
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Betws yn Rhos Parish Church
OS Ref.:
SH 907735
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Roedd y plwyf hynafol Betws yn Rhos yn cynnwys trefgorddau Peniarth, Bodlyman, Maesegwig, Tre'rllan, Trofarth, a rhan o Gilcen.

Cafodd Eglwys Sant Mihangel ei grybwyll yn y Norwich Trethiant o 1254, fel bod yn rhan o blwyf Abergele.

Cafodd yr hen eglwys ei dymchwel yn 1838; a gosododd y garreg sylfaen yr adeilad presennol ar 19 Gorffennaf, 1838.

The ancient parish of Betws yn Rhos comprised the townships of Peniarth, Bodlyman, Maesegwig, Tre'rllan, Trofarth, and part of Cilcen.

St. Michael's church was mentioned in the Norwich Taxation of 1254, as being part of the parish of Abergele.

The old church was demolished in 1838; and the foundation stone of the present building was laid on 19 July 1838.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 20fed Awst 2014 - This page was last revised 20th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068