Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Bronington

Y Drindod Sanctaidd

Holy Trinity

Cyf. AO:
SJ 492393
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Fflint (Maelor)
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Bronington Parish Church
OS Ref.:
SJ 492393
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Roedd Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Bronington yn wreiddiol ysgubor frics, a addaswyd i eglwys yn 1836 trwy ychwanegu transeptau gogledd a'r de. Cafodd ei gwella ymhellach a'i ymestyn yn 1863, a chafodd ei gysegru ar 22 Tachwedd, 1863. Roedd yn hysbys ar un adeg fel New Fens Chapel.

Crëwyd y plwyf newydd Bronington yn 1836, o ran o blwyf Hanmer.

Holy Trinity church in Bronington was originally a brick-built barn, which was converted to a church in 1836 by adding north and south transepts. It was further improved and extended in 1863, and was consecrated on 22 November, 1863. It was known at one time as New Fens Chapel.

The new parish of Bronington was created in 1836, from part of the parish of Hanmer.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068