Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Brychdyn (Sir y Fflint)

Broughton (Flintshire)

Santes Fair

St. Mary

Cyf. AO:
SJ 343640
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Broughton Parish Church
OS Ref.:
SJ 343640
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

Mae Brychdyn yn eglwys cyfansoddol ym Mywoliaeth Reithorol Penarlâg - nid yw'n yn blwyf ar wahân.

Cafodd Eglwys y Santes Fair ei gysegru gan Esgob Caer ar yr 8 Medi 1824.

Ychwanegwyd y gangell yn 1876-1877.

Broughton is a constituent church in the Rectorial Benefice of Hawarden - it is not a separate parish.

St. Mary's church was consecrated by the Bishop of Chester on the 8th of September 1824.

The chancel was added in 1876-1877.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 21ain Awst 2014 - This page was last revised 21st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068