Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Brymbo

Sants Fair

St. Mary

Cyf. AO:
SJ 295543
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Brymbo Parish Church
OS Ref.:
SJ 295543
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Cymerodd Eglwys Santes Fair y lle eglwys gynharach, ychydig bellter i ffwrdd, a gysegrwyd ar 31 Gorffennaf 1838.
Yn anffodus, dymchwel yr eglwys gynharach oherwydd ymsuddiant, ac fe'i caewyd yn 1869.
Gosodwyd y carreg sylfaen eglwys Santes Fair ar 15 Awst, 1871; a chafodd yr eglwys ei chysegru ar 10 Medi, 1872.

Crëwyd y plwyf newydd Brymbo ar 6 Rhagfyr 1844. Roedd yn cynnwys trefgordd Brymbo a rhan o'r trefgordd Brychdyn, y ddau ohonynt wedi bod yn flaenorol ym mhlwyf Wrecsam.

Ar 5 Mawrth, 1880, aeth y rhan orllewinol y plwyf i'r plwyf newydd Bwlchgwyn; ar 15 Chwefror, 1909, aeth rhan i'r plwyf newydd Brychdyn; ac ar 7 Mai, 1921, aeth rhan i blwyf newydd Glan yr Afon.

St. Mary's church replaced an earlier church, a little distance away, which was consecrated on 31 July 1838. Unfortunately, the earlier church collapsed because of subsidence, and it was closed in 1869.
The foundation stone of St. Mary's church was laid on 15 August 1871; and the church was consecrated on 10 September 1872.

The new parish of Brymbo was created on 6 December 1844. It contained the township of Brymbo and part of the township of Broughton, both of which had previously been in the parish of Wrexham.

On 5 March 1880, the western part of the parish went to the new parish of Bwlchgwyn; on 15 February 1909, part went to the new parish of Broughton; and on 7 May 1921, part went to the new parish of Southsea.Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 20fed Awst 2014 - This page was last revised 20th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068