Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Bryneglwys

Sant Tysilio

Sant Tysilio

Cyf. AO:
SJ 145474
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Bryneglwys Parish Church
OS Ref.:
SJ 145474
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire

Roedd y plwyf hynafol Bryneglwys yn cynnwys y trefgorddau Bodynwyddog, Bryntangor, Gwythina, Tre'rllan a Thalybidwal.

Cafodd yr eglwys, sydd wedi ei chysegru i Sant Tysilio, ei grybwyll yn y Trethiant Lincoln o 1291. Cafodd ei adfer yn 1875.

Mae gan yr eglwys gysylltiad hir gyda'r teulu Yale, Plas yn Iâl (rhwng Bryneglwys a  Llandegla), y cyndadau Elihu Yale, y cymwynaswr Prifysgol Yale yn New Haven, Connecticut, UDA. Mae dau aelod o'r teulu wedi bod beriglorion y plwyf a'r Capel Iâl, i'r de o'r gangell, yn cael ei adeiladu dros y fynedfa i'r gladdgell teulu Yale.

The ancient parish of Bryneglwys comprised the townships of Bodynwyddog, Bryntangor, Gwythina, Tre'rllan and Talybidwal.

The church, which is dedicated to St. Tysilio, was mentioned in the Lincoln Taxation of 1291. It was restored in 1875.

The church has a long association with the Yale family of Plas yn Iâl (between Bryneglwys and Llandegla), the forebears of Elihu Yale, the benefactor of Yale University in New Haven, Connecticut, USA. Two members of the family have been incumbents of the parish and the Yale Chapel, to the south of the chancel, is built over the entrance to the Yale family vault.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 20fed Awst 2014 - This page was last revised 20th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068