Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Bwcle

Buckley

Sant Mathew

St. Matthew

Cyf. AO:
SJ 284648
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Buckley Parish Church
OS Ref.:
SJ 284648
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

Cosodwyd y garreg sylfaen yr eglwys plwyf Bwcle ar ddydd Gwener 14 Rhagfyr, 1821, a chafodd yr eglwys ei gwblhau o fewn naw mis.

The foundation stone of the Buckley parish church was laid on Friday 14 December 1821, and the church was completed within nine months.

"A plain but handsome Gothic structure, embracing an area within sixty-eight feet, by forty-four feet, without pillars, which is divided into three aisles, Middle, North, and South ..... On Wednesday the 25th of September, 1822, the ceremony of consecration took place at this Church; the day was favourable, and from the best observations it was calculated that near two thousand people were assembled ....."
[From A Memoir of Hawarden Parish, Richard Willett, 1822]

Parhaodd yr Eglwys Sant Matthew i fod yn eglwys ardal ym mhlwyf Penarlâg tan 12 Rhagfyr, 1874, pan sefydlodd y plwyf Bwcle yn ei rinwedd ei hun. Roedd y plwyf newydd yn cynnwys trefgordd Coed Ewlo a rhannau o drefgorddau Tref Ewlo a Phentrehobyn.

Ailadeiladwyd yr eglwys yn helaeth yn ystod y blynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, ac cafodd ei ail-gysegru ar 11 Ionawr 1905.

 St. Matthew's church remained as a district church within the parish of Hawarden until 12 December 1874, when the parish of Buckley was established in its own right. The new parish comprised the township of Ewloe Wood and parts of the townships of Ewloe Town and Pentrobin.

The church was extensively rebuilt during the early years of the 20th century, and was re-consecrated on 11 January 1905.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Awst 2014 - This page was last revised 1st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068