Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Caerwys

Sant Pawl

St. Paul

Cyf. AO:
SJ 127728
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Caerwys Parish Church
OS Ref.:
SJ 127728
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

Mae Caerwys yn un o blwyfi hynafol Sir Fflint. Mae'n cynnwys trefgorddau Tref Edwyn, Tre-dre, Bryngwyn Ucha a Bryngwyn Isa.

Cafodd yr Eglwys Sant Pawl ei chysegru ar 21 Ebrill, 1876.

Caerwys is one of the ancient parishes of Flintshire. It comprises the townships of Tref Edwyn, Tre-dre, Bryngwyn Ucha and Bryngwyn Isa.

St. Paul's Church was consecrated on 21 April 1876.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068