Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Capel Garmon

Sant Garmon

St. Garmon

Cyf. AO/:
SH 815554
Rhestredig:
-
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Capel Garmon Parish Church
OS Ref.:
SH 815554
Listed:
-
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Roedd yr eglwys yng Nghapel Garmon yn gapel anwes i Lanrwst yn wreiddiol, yn gwasanaethu trefgorddau Garth Garmon a Thybrith Uchaf. Nid oedd Capel Garmon ddod yn blwyf ar wahân hyd 1927.

Bu nifer o eglwysi ar y safle hwn ers y cyfnod cynnar. Cafodd yr adeilad presennol ei gysegru ar 11 Tachwedd 1862. Cafodd ei gau rhai blynyddoedd yn ôl.

The church at Capel Garmon was originally a chapel of ease to Llanrwst, serving the townships of Garth Garmon and Tybrith Uchaf. Capel Garmon did not become a separate parish until 1927.

There have been a number of churches on this site since early times. The present building was consecrated on 11 November 1862. It was closed some years ago.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 21ain Awst 2014 - This page was last revised 21st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068