Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Cefn Meiriadog

Santes Fair

St. Mary

Cyf. AO:
SJ 018715
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Cefn Meiriadog Parish Church
OS Ref.:
SJ 018715
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire

Cafodd y garreg sylfaen Eglwys Santes Fair ei osod yn Mawrth 1863 ac yr eglwys ei cysegru gan Esgob Short, Llanelwy, ar 3 Medi 1864. Cafodd bron pob un o'r cerrig ei gloddio, ac yn gweithio, ar y safle.

Crëwyd y plwyf newydd Cefn ar 7 Chwefror 1865. Roedd yn cynnwys y ddwy trefgorddau Wigfair a Meiriadog (y ddwy yn Sir Ddinbych), a oedd tan hynny wedi bod ym mhlwyf Llanelwy.

 The foundation stone of St. Mary's church was laid in March 1863 and the church was consecrated by Bishop Short, of St. Asaph, on 3 September 1864. Almost all the stonework was quarried, and worked, on the site.

The new parish of Cefn was created on 7 February 1865. It comprised the two townships of Wigfair and Meiriadog (both in Denbighshire), which had until then been in the parish of St. Asaph.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 21ain Awst 2014 - This page was last revised 21st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068