Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Cerrigydrudion

Santes Fair Fadlen

St. Mary Magdalene

Cyf. AO:
SH 953487
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Cerrigydrudion Parish Church
/OS Ref.:
SH 953487S
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Mae Cerrigydrudion yn un o blwyfi hynafol Sir Ddinbych. Roedd yn cynnwys trefgorddau  Clust-y-blaidd, Cwmpenanner (neu Tre'r Cwm), Hafod-y-maidd (neu Tre-hafod-y-maidd), Llaethwryd, Trebrys Uchaf, Tre'rfoel, Tre'r Geifr, Tre'rllan, a Thre'r Abad Uchaf (a elwir hefyd yn Tir yr abad Uchaf, Rhwyng Brenig ac Alwen, neu Tre tu hwnt i Alwen).

Mae'r eglwys, sydd wedi ei chysegru i'r Santes Fair Fadlen, credir iddo gael ei sefydlu cyn gynted â OC 440. Cafodd ei grybwyll yn y Trethu Norwich 1254. Cafodd ei hatgyweirio a'i hestyn yn 1503, ac a adferwyd yn 1874.

Cerrigydrudion is one of the ancient parishes of Denbighshire. It comprised the townships of Clust-y-blaidd, Cwmpenanner (or Tre'r Cwm), Hafod-y-maidd (or Tre-hafod-y-maidd), Llaethwryd, Trebrys Uchaf, Tre'rfoel, Tre'r Geifr, Tre'rllan, and Tre'r Abad Uchaf (also known as Tir yr abad Uchaf, Rhwyng Brenig ac Alwen, or Tre tu hwnt i Alwen).

The church, which is dedicated to St. Mary Magdalene, is believed to have been founded as early as AD 440. It was mentioned in the Norwich Taxation of 1254. It was repaired and enlarged in 1503, and restored in 1874.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068