Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS logo

Eglwysi
Sir Ddinbych
(a gogledd Powys)

Denbighshire
(and north Powys)
Churches

Cliciwch ar un o'r Eglwysi ar y map isod

Click on one of the Churches on the map below

 

Efenechtyd Parish Church Llangollen Parish Church   Llandysilio Parish Church   Llanelidan Parish Church  

Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Awst 2014 - This page was last revised 1st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068