Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS logo

Eglwysi Sir y Fflint

Flintshire Churches

Cliciwch ar un o'r Eglwysi ar y map isod

Click on one of the Churches on the map below

 

Caerwys Parish Church   Mostyn Parish Church   Rhesycae Parish Church   Shotton Parish Church

Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Awst 2014 - This page was last revised 1st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068