Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Cilcain

Santes Fair

St. Mary

Cyf. AO:
SJ 177652
Rhestredig:
Gradd I
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Cilcain Parish Church
OS Ref.:
SJ 177652
Listed:
Grade I
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

Mae Cilcain yn un o'r blwyfi hynafol Sir Fflint. Yn wreiddiol yn cynnwys y trefgorddau Cefn, Llan (neu Tre'r Llan), Llystynhunydd (neu Glust), Llys y Coed, Maes y Groes, Mechlas (neu Dolfechlas), a Threllyniau. Fodd bynnag, ar 27 Mehefin, 1848, aeth Trellyniau a rhan o Llystynhunydd i blwyf newydd Rhesycae; ac ar 31 Mawrth, 1865, aeth y gweddill Llystynhunydd, a rhannau o Gefn a Mechlas, i blwyf newydd Rhydymwyn.

Mae'r cyfeiriad a gofnodwyd gyntaf yn dyddio'n ôl i 1291.

Cilcain is one of the ancient parishes of Flintshire. It originally comprised the townships of Cefn, Llan (or Tre'r Llan), Llystynhunydd (or Glust), Llys y Coed, Maes y Groes, Mechlas (or Dolfechlas), and Trellyniau. However, on 27 June 1848, Trellyniau and part of Llystynhunydd went to the new parish of Rhesycae; and on 31 March 1865, the remainder of Llystynhunydd, and parts of Cefn and Mechlas, went to the new parish of Rhydymwyn.

The first recorded mention of the church dates from 1291.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 21ain Awst 2014 - This page was last revised 21st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068