Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Coedpoeth

Santes Tudful

St. Tudful

Cyf. AO:
SJ 282513
Rhestredig:
?
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Coedpoeth Parish Church
OS Ref.:
SJ 282513
Listed:
?
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Agorwyd eglwys haearn yng Nghoedpoeth ar 16 Mehefin, 1875. Cafodd y'r eglwys newydd Sant Tudful, adeiladwyd o gerrig, ei chysegru ar 11 Awst, 1895, fel capel anwes fewn y plwyf eglwysig Mwynglawdd.

An iron church was opened in Coedpoeth on 16 June, 1875. The new stone-built St. Tudful's church was consecrated on 11 August 1895, as a chapel of ease within the ecclesiastical parish of Minera.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068