Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Corwen

Sant Mael a Sant Sulien

St. Mael & St. Sulien

Cyf. AO:
SJ 079434
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Feirionnydd
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Corwen Parish Church
OS Ref.:
SJ 079434
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Merionethshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire
Corwen Parish Church

Mae Corwen yn un o blwyfi hynafol Sir Feirionnydd.

Corwen is one of the ancient parishes of Merionethshire.

Adferwyd yr eglwys yn helaeth yn 1871/1872, yn ail-agor ar Dydd Mawrth, 2 Ebrill, 1872.

The church was extensively restored in 1871/1872, re-opening on Tuesday, 2 April 1872.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 21ain Awst 2014 - This page was last revised 21st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068