Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Eglwysbach

Sant Marthin

St. Martin

Cyf. AO:
SH 803705
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Eglwysbach Parish Church
OS Ref.:
SH 803705
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Mae Eglwysbach yn blwyf hynafol. Roedd yn cynnwys y trefgorddau Maenan (yn Sir Gaernarfon); ac Esgair Ebrill, Pennant, Cefn y Coed a Bodnod, yn Sir Ddinbych.

Cafodd Eglwys Sant Marthin ei grybwyll yn y Trethiant Norwich o 1254. Fe'i hailadeiladwyd yn 1782, a'i hadfer ym 1882.

Eglwysbach is an ancient parish. It comprised the townships of Maenan (in Caernarfonshire); and Esgair Ebrill, Pennant, Cefn y Coed and Bodnod, in Denbighshire.

St. Martin's church was mentioned in the Norwich Taxation of 1254. It was rebuilt in 1782, and restored in 1882.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068