Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Gresffordd

Gresford

Holl Saint

All Saints

Cyf. AO:
SJ 346550
Rhestredig:
Gradd I
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Gresford Parish Church
OS Ref.:
SJ 346550
Listed:
Grade I
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Tan ddechrau'r 19fed ganrif, roedd mhlwyf hynafol Gresffordd o raddau helaeth iawn, gan ei fod yn cynnwys y gapeliaethau Holt ac Isycoed, a threfgordd wahân Erddig.

Ar 30 Mehefin, 1840, daeth y trefgorddau Trefalun, Burton a Merffordd a Hoseli (cyfanswm o 6,780 erw) yn plwyf newydd Yr Orsedd.

Ym mis Tachwedd 1851, aeth y trefgordd Gwersyllt  i blwyf newydd Gwersyllt.

Pan ysgrifennodd yr Archddiacon Thomas ei "Hanes Esgobaeth Llanelwy" (1908 - 1913), roedd y plwyf Gresffordd yn cynnwys trefgorddau Gresffordd, Llai, Bwras Riffri, Bwras Hofa, a rhannau Burton, Trefalun a Marford & Hoseli.
 

Until the early 19th century, the ancient parish of Gresford was of very great extent, as it included the chapelries of Holt and Isycoed, and the detached township of Erddig.

On 30 June 1840, the townships of Allington, Burton and Marford & Hoseley (a total of 6780 acres) became the new parish of Rossett.

In November 1851, the township of Gwersyllt went to the new parish of Gwersyllt.

When Archdeacon Thomas wrote his "History of the Diocese of St. Asaph" (1908 - 1913), the parish of Gresford consisted of the townships of Gresford, Llay, Borras Riffri, Borras Hofa, and parts of Burton, Allington and Marford & Hoseley.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068