Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Gwytherin

Santes Gwenfrewi

St. Winifred

Cyf. AO:
SJ 877614
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Gwytherin Parish Church
OS Ref.:
SJ 877614
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Gwytherin yw un o blwyfi hynafol Sir Ddinbych; ac wedi cael ei ddisgrifio fel "anghysbell a mynyddig". Fe'i rhennir yn ddwy drefgordd, Is-llan ac Uwch-llan. Ar un adeg, roedd dwy drefgordd arall, Pennant a Chornwal.

Yn ôl y chwedl, Santes Gwenffrewi, ar ôl gadael Treffynnon, daeth Abades o lleiandy yng Ngwytherin.

Ymddengys yr eglwys wreiddiol wedi cael ei sefydlu gan Sant Eleri. Cafodd ei ail-adeiladu ar ryw gyfnod cynnar, ac ail-ymroddedig yn enw Sant Iago. Y pen draw daeth yr adeilad adfeiliedig iawn, a chymerwyd i lawr yn 1867. Cafodd yr eglwys newydd, a gysegrwyd ar 3 Mehefin, 1869, yn ymroddedig i Santes Gwenffrewi.

Gwytherin is one of the ancient parishes of Denbighshire; and has been described as "remote and mountainous". It is divided into two townships, Is-llan and Uwch-llan. At one time, there were two other townships, Pennant and Cornwal.

According to legend, St. Winifred, after leaving Holywell, became Abbess of a convent at Gwytherin.

The original church appears to have been founded by St. Eleri. It was re-built at some early period, and re-dedicated in the name of St. James. This building eventually became very dilapidated, and was taken down in 1867. The new church, which was consecrated on 3 June 1869, was dedicated to St. Winifred.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068