Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Higher Kinnerton

Holl Saint

All Saints

Cyf. AO:
SJ 329613
Rhestredig:
-
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Higher Kinnerton Church
OS Ref.:
SJ 329613
Listed:
-
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

Yn hanesyddol roedd Higher Kinnerton yn Sir y Fflint ym mhlwyf Yr Hôb ond, ar gyfer dibenion eglwysig, mae wedi bod ers blynyddoedd lawer yn gapeliaeth o blwyf Dodleston, yn Swydd Gaer, Lloegr.

Adeiladwyd Eglwys Holl Saint yn 1893.


Ar ôl y datgysylltu'r Eglwys yng Nghymru, ym 1920, etholwyd y plwyfolion Higher Kinnerton i aros mewn y plwyf Dodleston.

Mae pentref cyfagos Lower Kinnerton, sef tua 1 filltir i'r gogledd-ddwyrain, yn Swydd Gaer, Lloegr.

Higher Kinnerton in Flintshire was historically within the parish of Hope but, for ecclesiastical purposes, it has for many years been a chapelry of the parish of Dodleston, in Cheshire, England.

All Saints' Church was built in 1893.

After the disestablishment of the Church in Wales, in 1920, the parishioners of Higher Kinnerton elected to stay within the parish of Dodleston.

 The neighbouring village of Lower Kinnerton, which is about 1 mile to the north-east, is in Cheshire, England.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Medi 2014 - This page was last revised 1st September 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068