Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Sant Garmon

St. Garmon

Cyf. AO:
SJ 158328
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Llanarmon Dyffryn Ceiriog Parish Church
OS Ref.:
SJ 158328
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Mae Llanarmon Dyffryn Ceiriog yn un o blwyfi hynafol Sir Ddinbych. Mae'n cynnwys trefgorddau Tre'rllan, Llowarch a Lloran.

Ailadeiladwyd yr eglwys yn 1846.

Llanarmon Dyffryn Ceiriog is one of the ancient parishes of Denbighshire. It comprises the townships of Tre'rllan, Llowarch and Lloran.

The church was rebuilt in 1846.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19ed Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068