Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llanddoged

Sant Doged

St. Doged

Cyf. AO:
SH 806637
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Llanddoged Parish Church
OS Ref.:
SH 806637
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Mae Llanddoged yn blwyf fach iawn, sy'n cynnwys un drefgordd, Esgrogeunen.

Cafodd yr eglwys ei grybwyll yn y Trethu Lincoln  1291 a chafodd yr hen eglwys ei hailfodelu/adfer yn 1838/1839, ar gost o £490.

Llanddoged is a very small parish, made up of one township, Esgrogeunen.

The church was mentioned in the Lincoln Taxation of 1291 and the old church was remodelled/restored in 1838/1839, at a cost of £490.

 

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068