Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llaneilian yn Rhos
Llaneilian Parish Church
St. Eilian
Sant Eilian
Cyf. AO/OS Ref.:
SH 864764
Rhestredig/Listed:
Gradd/Grade II*
Cyn/Pre 1974:
Sir Ddinbych/Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Ers/Since 1996:
Conwy

The ancient parish had four townships - Bodlennyn (otherwise known as Tre'r Llan), Llaethfaen, Teyrdan, and Twynnan (otherwise known as Dolwen).

The church is believed to have been founded in the sixth century by St. Elian. It was restored in 1859 and 1903.


For family history information about the church and parish, visit the GENUKI Llaneilian page.


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Awst 2014 - This page was last revised 1st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068