Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llanfair Dyffryn Clwyd

Sant Cynfarch a Santes Fair

St. Cynfarch & St. Mary

Cyf. AO:
SJ 134555
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Llanfair Dyffryn Clwyd Parish Church
COS Ref.:
SJ 134555
Listed:
Gradd II*
Cyn 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire

The ancient parish comprised the townships of Eyarth, Garthgynan, Derwen-Llanerch and Faenol.

The church was mentioned in the Norwich Taxation of 1254. It was restored in 1872, being re-opened on 8 August 1872.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068