Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llangernyw

Sant Digain

St. Digain

Cyf. AO:
SH 875674
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Llangernyw Parish Church
OS Ref.:
SH 875674
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Roedd plwyf hynafol Llangernyw, yn wreiddiol, yn cynnwys y naw trefgorddau Bodrach, Nannerth, Pantymanus, Pentrewern, Rhanhir, Hafodunos, Dwyafon, Branar, Marchaled a Bodgynwch, gyda chyfanswm arwynebedd o 7200 acer.

Credir yr eglwys yn dyddio o'r drydedd 13fed ganrif. Cymerodd gwaith adfer cryn yn 1849, ac eto yn 1881.

Credir i'r eglwys i gael ei sefydlu yn y 6ed ganrif gan Sant Eilian. Cafodd ei adfer yn 1859 a 1903.

Yn 1867, aeth rhannau o'r plwyf i greu y plwyf newydd Llanddewi.

The ancient parish of Llangernyw originally comprised the nine townships of Bodrach, Nannerth, Pantymanus, Pentrewern, Rhanhir, Hafodunos, Dwyafon, Branar, Marchaled and Bodgynwch, with a total area of 7200 acres.

The church is believed to date from the 13th century. Considerable restoration work took place in 1849, and again in 1881.

The church is believed to have been founded in the 6th century by St. Eilian. It was restored in 1859 and 1903.

In 1867, parts of the parish went to create the new parish of Llanddewi.


Llanddewi

Dewi Sant

St. David

Crëwyd y plwyf Llanddewi ar 5 Chwefror, 1867, oddi wrth y rhan ddeheuol y plwyf Llangernyw. Roedd yn cynnwys trefgorddau Bodrach, Nannerth, Pantymanus, a rhannau o Bentrewern, Rhanhir a Hafodunos, gydag arwynebedd o 3100 acer.

Aeth y plwyf yn ôl i Langernyw yn 1974.

The parish of Llanddewi was created on 5 February 1867, from the southern part of the parish of Llangernyw. It comprised the townships of Bodrach, Nannerth, Pantymanus, and parts of Pentrewern, Rhanhir and Hafodunos, an area of 3100 acres.

The parish reverted to Llangernyw in 1974.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068