Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llangollen

Sant Collen

St. Collen

Cyf. AO:
SJ 217419
Rhestredig:
Gradd I
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Llangollen Parish Church
OS Ref.:
SJ 217419
Listed:
Grade I
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire

Cafodd y plwyf hynafol Llangollen ei rhannu'n draean: Llangollen Traean, Trefor Traean, a Glyn Traean.

• Roedd Llangollen Traean yn cynnwys y trefgorddau  Bachau, Cysylltau, Llangollen Abad, Llangollen Fawr, Llangollen Fechan, Feifod, Pengwern a Rhisgog.

• Roedd Trefor Traean yn cynnwys y trefgorddau Cilmediw, Dinbren, Eglwysegl, Trefor Isaf a Trefor Uchaf.

• Roedd Glyn Traean yn cynnwys y trefgorddau Cilcochwyn, Crogen Iddon, Crogen Wladys, Erwallo, Hafodgynfor, Nantygwryd, Pennant a Thalygarth.

Ar 15 Ebrill 1848,  aeth y cyfan Glyn Traean, ynghyd â threfgordd Cysylltau (o Langollen Traean), i ffurfio plwyf newydd Pontfadog. Fodd bynnag, dychwelodd Cysylltau i Langollen yn 1870.

Bu eglwys yn Llangollen ers mwy na thebyg y 6ed neu'r 7ed ganrif. Cododd adeilad newydd yn y 13eg ganrif; ac un arall, yn ôl pob tebyg yn gynnar yn yr 16eg ganrif, yn dilyn tân. Cafodd y tŵr ei adeiladu tua 1750. Cafodd yr eglwys ei hadfer a'i ymestyn rhwng 1876 a 1883.

The ancient parish of Llangollen was divided into three parts ('traean' means 'one-third' in English): Llangollen Traean, Trefor Traean, and Glyn Traean.

Llangollen Traean contained the townships of Bachau, Cysylltau, Llangollen Abad, Llangollen Fawr, Llangollen Fechan, Feifod, Pengwern and Rhisgog.

Trefor Traean contained the townships of Cilmediw, Dinbren, Eglwysegl, Trefor Isaf and Trefor Uchaf.

Glyn Traean contained the townships of Cilcochwyn, Crogen Iddon, Crogen Wladys, Erwallo, Hafodgynfor, Nantygwryd, Pennant and Talygarth.

On 15 April 1848, the whole of Glyn Traean, together with the township of Cysylltau (from Llangollen Traean), went to form the new parish of Pontfadog. However, Cysylltau returned to Llangollen in 1870.

There has been a church in Llangollen since probably the 6th or 7th centuries. A new building was erected in the 13th century; and another, probably in the early 16th century, following a fire. The tower was built circa 1750. The church was restored and extended between 1876 and 1883.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Awst 2014 - This page was last revised 1st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068