Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llangwm

Sant Sierôm

St. Jerome

Cyf. AO:
SH 967446
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Llangwm Parish Church
OS Ref.:
SH 967446
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Mae'r plwyf hynafol Llangwm yn cynnwys trefgorddau Llan (neu Tre'rllan), Moelfre, Penyfed, Rhosymaenbrych, Disgarth, Llys Dinmael, Cefn Cymer a Ystradelog (neu Nanthalog).

Ceir cyfeiriadau at eglwys ar y safle yn gynnar yn y 13fed ganrif. Ailadeiladwyd yr eglwys yn 1747, a chafodd ei adfer yn 1873/1874. Cafodd ei gau rhai blynyddoedd yn ôl, a gwasanaethau ar gyfer y plwyf erbyn hyn yn cael eu cynnal yn Santes Catrin, Dinmael.

The ancient parish of Llangwm comprises the townships of Llan (or Tre'rllan), Moelfre, Penyfed, Rhosymaenbrych, Disgarth, Llys Dinmael, Cefn Cymer and Ystradelog (or Nanthalog).

There are references to a church on the site in the early 13th century. The church was rebuilt in 1747, and was restored in 1873/1874. It was closed some years ago, and services for the parish are now conducted in St. Catherine's, Dinmael.


Llangwm

Santes Catrin

St. Catherine

Cyf. AO:
SJ 017444
Rhestredig:
-
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Conwy
Dinmael Church
OS Ref.:
SJ 017444
Listed:
-
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Conwy

Agorodd Eglwys Santes Catrin, Dinmael yn 1878. Heddiw, meae gwasanaethau ar gyfer yr holl plwyf Llangwm yn cynnal yma.

St. Catherine's church, Dinmael was opened in 1878. Today, services for the whole parish of Llangwm are conducted here.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068