Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llansanffraid Glan Conwy

Santes Ffraid

St. Ffraid

Cyf. AO:
SH 804761
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Gwynedd
Ers 1996:
Conwy
Llansanffraid Glan Conwy Parish Church
OS Ref.:
SH 804761
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Gwynedd
Since 1996:
Conwy

Roedd y plwyf hynafol Llansanffraid Glan Conwy yn cynnwys trefgorddau Trellan, Trebwll, Tre Trallwyn, Tre Deunant a Phen y Rhos.

Ailadeiladwyd yr eglwys yn 1839, ac adferwyd yn 1908.

The ancient parish of Llansanffraid Glan Conwy comprised the townships of Trellan, Trebwll, Tre Trallwyn, Tre Deunant and Pen y Rhos.

The church was rebuilt in 1839, and restored in 1908.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068