Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Llannerch Banna

Penley

Santes Fair Fadlen

St. Mary Magdalene

Cyf. AO:
SJ 413400
Rhestredig:
-
Cyn 1974:
Sir Fflint (Maelor)
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Penley Parish Church
OS Ref.:
SJ 413400
Listed:
-
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Roedd yr eglwys yn Llannerch Banna yn gapelyddiaeth o blwyf Ellesmere yn Swydd Amwythig, Lloegr yn wreiddiol, ond daeth yn blwyf ar wahân tua diwedd y cyfnod y Gymanwlad. Fodd bynnag, y statws hwn yn fyr-yn byw, gan ei fod yn dychwelyd i gapeliaeth ym mhlwyf Ellesmere yn gynnar yn 1661, yn fuan ar ôl adferiad Siarl II. Mwy na 200 o flynyddoedd yn ddiweddarach, yn ystod y 1860au, unwaith eto daeth yn blwyf ar wahân.

The church in Penley was originally a chapelry of the parish of Ellesmere, in Shropshire, England, but it became a separate parish towards the end of the Commonwealth period. However, this status was short-lived, as it reverted to a chapelry within the parish of Ellesmere in early 1661, shortly after the restoration of Charles II. More than 200 years later, during the 1860's, it again became a separate parish.

Roedd Llannerch Banna yn Esgobaeth Lichfield tan 1920, pryd, yn dilyn datgysylltiad a dadwaddoli'r Eglwys yng Nghymru, cafodd ei drosglwyddo i Esgobaeth Llanelwy.

Penley was in the diocese of Lichfield until 1920, when, following the disestablishment and disendowment of the Church in Wales, it was transferred to the diocese of St. Asaph.

Adeiladwyd yr eglwys wreiddiol "o bren, lath a phlaister" mewn tua 1538, fel capel anwes i Ellesmere. Ym 1793 cafodd ei ddymchwel, ac yn disodli gan strwythur brics. Ganrif yn ddiweddarach, roedd hyn wedi ei hun yn mynd yn anniogel; a dechreuodd y gwaith ar ei olynydd ar 19 Mehefin 1899. Cynhelir y gwasanaeth cyntaf yn yr eglwys newydd ar 15 Tachwedd, 1901, ac fe'i cysegrwyd ar 5 Mehefin, 1902.

The original church was built "of timber, lath and plaister" in about 1538, as a chapel of ease to Ellesmere. In 1793 it was demolished, and replaced by a brick structure. A century later, this had itself become structurally unsound; and work began on its successor on 19 June 1899. The first service in the new church was held on 15 November 1901, and it was consecrated on 5 June 1902.


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068