Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Penycae

Sant Tomos

St. Thomas

Cyf. AO:
SJ 308524
Rhestredig:
Grade II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Eglwys Plwyf - Penycae - Parish Church
OS Ref.:
SJ 308524
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Cafodd y plwyf Penycae ei greu ar 28 Hydref, 1879, o rannau plwyfi Rhiwabon, Rhosllannerchrugog, a Rhosymedre.

Cafodd yr eglwys ei chysegru ar 6 Rhagfyr, 1878.

The parish of Penycae was created on 28 October 1879, from parts of the parishes of Ruabon, Rhosllannerchrugog, and Rhosymedre.

St. Thomas's church was consecrated on 6 December 1878

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19eg August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068