Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Rhosllannerchrugog

Sant Ioan

St. John

Cyf. AO:
SJ 292460
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Rhosllannerchrugog Parish Church
OS Ref.:
SJ 292460
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Crëwyd y plwyf Rhosllannerchrugog ar 3 Medi, 1844, oddi wrth y trefgordd Morton uwch y Clawdd, a rhan o'r trefgordd Dinhinlle Ucha, y ddwy a oedd, tan hynny, ym mhlwyf Rhiwabon.

Cafodd Eglwys Sant Ioan ei chysegru ar 4 Hydref 1853.

Caewyd yr eglwys yn 2004 a gwasanaethau yn cael eu trosglwyddo i Eglwys Dewi Sant, yng nghanol y pentref, ac Eglwys Sant Ioan yn Johnstown.

The parish of Rhosllannerchrugog was created on 3 September 1844, from the township of Morton Above, and part of the township of Dinhinlle Ucha, which, until then, were both in the parish of Ruabon.

St. John's church was consecrated on 4 October 1853.

The church closed in 2004 and services were transferred to St. David's Church, in the centre of the village, and St. John's Church in Johnstown.

Eglwysi eraill yn y plwyf

• Eglwys Dewi Sant, Rhosllannerchrugog

Adeiladwyd yr eglwys ar Stryt Lydan yn 1893 i wasanaethu'r gynulleidfa Cymraeg.

• Eglwys Santes Fair, Johnstown

Adeiladwyd yr eglwys ar Stryt Merlin yn 1929.

Other churches in the parish

• St. David's Church, Rhosllannerchrugog

This church was built on Broad Street in 1893 to serve the Welsh speaking congregation.

• St. Mary's Church, Johnstown

This church was built on Merlin Street in 1929.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19eg August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068