Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Rhosymedre

Sant Ioan

St. John

Cyf. AO:
SJ 283427
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Rhosymedre Parish Church
OS Ref.:
SJ 283427
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Cafodd yr eglwys Sant Ioan ei chysegru ar 6 Gorffennaf, 1837. Ar y pryd, roedd yn eglwys dosbarth ym mhlwyf Rhiwabon.

Crëwyd y plwyf newydd Rhosymedre ar Mai 24, 1844, oddi wrth y trefgordd Coed Cristionydd a rhan o'r trefgordd Cristionydd Cynrig, a oedd, tan hynny, wedi bod ym mhlwyf Rhiwabon. Ar 28 Hydref 1879, aeth rhan o blwyf Rhosymedre i'r plwyf newydd Penycae.

St. John's church was consecrated on 6 July, 1837. At that time, it was a district church within the parish of Ruabon.

The new parish of Rhosymedre was created on 24 May 1844, from the township of Coed Cristionydd and part of the township of Cristionydd Cynrig, which, until then, had been in the parish of Ruabon. On 28 October 1879, part of the parish of Rhosymedre was transferred to the new parish of Penycae.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068