Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Glanyrafon

Southsea

Holl Sant

All Saints

Cyf. AO:
SJ 302518
Rhestredig:
-
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Southsea Parish Church
OS Ref.:
SJ 302518
Listed:
-
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Crëwyd y plwyf Glan yr Afon ar 7 Mai, 1921, o ran o blwyf hynafol Wrecsam, a rhannau o blwyfi Brychdyn a Brymbo.

Yr eglwys bresennol (uchod) yw'r hen neuadd yr eglwys, a gysegrwyd i'w ddefnyddio fel eglwys ar 15 Ebrill 1984. Bu dau adeilad cynharach, ychydig lathenni i ffwrdd. Roedd yr un cyntaf ei drwyddedu a agorwyd ar gyfer gwasanaeth dwyfol ar Ddydd Sant Andreas, 1884.

Ym 1926, penderfynwyd i ddymchwel yr adeilad gwreiddiol, a'i disodli gydag adeilad mwy ar yr un safle. Dywedir fod hyn yn cael ei wneud trwy adeiladu yr eglwys newydd o amgylch yr hen un - a gafodd ei dymchwel!

Erbyn y 1980au cynnar, yr ail eglwys wedi mynd yn anniogel. Mae Esgob Llanelwy anghysegredig iddo ar 15 Ebrill 1984, ac fe'i dymchwelwyd yn fuan wedi hynny.

 The parish of Southsea was created on 7 May 1921, from part of the ancient parish of Wrexham, and parts of the parishes of Broughton and Brymbo.

The present church (above) is the former church hall, which was consecrated for use as a church on 15 April 1984. There have been two earlier buildings, a few yards away. The first one was licensed and opened for divine service on St. Andrew's Day, 1884.

In 1926, it was decided to demolish the original building, and replace it with a larger building on the same site. It is said that this was done by building the new church around the old one - which was then demolished!

By the early 1980's, this second church had become unsafe. The Bishop of St. Asaph deconsecrated it on 15 April 1984, and it was demolished soon afterwards.

 


Tanyfron

Sant Alban

St. Alban

Cyf. AO:
SJ 295523
Rhestredig:
-
Cyn 1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Clwyd
Ers:
Wrecsam
Tanyfron Church
OS Ref.:
SJ 295523
Listed:
-
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

 

Gosodwyd y garreg sylfaen Eglwys Sant Alban, Tanyfron, yn mhlwyf Glan yr Afon, ar 31 Awst, 1896; ac agorwyd  yr eglwys ar 8 Mawrth, 1897.

 The foundation stone of St Alban's church, Tanyfron, in the parish of Southsea, was laid on 31 August 1896; and the church was opened on 8 March 1897.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068