Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Trelawnyd

Sant Mihangel

St. Michael

Cyf. AO:
SJ 088796
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Trelawnyd Parish Church
OS Ref.:
SJ 088796
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

Mae Trelawnyd yn un o blwyfi hynafol Sir Fflint. Yn wreiddiol, roedd yn rhan o blwyf Diserth, ac ymddengys ei fod wedi dod yn blwyf ar wahân rhywbryd rhwng 1254 a 1291. Mae'n cynnwys pedwar trefgorddau - Gop, Graig, Pentreffyddion a Rhydlyfnwyd.

Mae enw hŷn, "Newmarket", yn dyddio'n ôl i 1700, ym mha flwyddyn cafodd John Wynne hawleb o'r Gofrestrfa yr Esgob i newid yr enw. Ailadeiladwyd John Wynne y rhan fwyaf o'r pentref eisoes, a sefydlwyd sawl cangen o ddiwydiant, ac yn sefydlu marchnad wythnosol a ffair flynyddol. Parhaodd y pentref (a phlwyf) i gael ei alw "Newmarket" tan 1954, pan gafodd ei ail-enwi yn swyddogol fel Trelawnyd.

Ailadeiladwyd yr eglwys yn 1724, ac yn adfer rhwng 1895 a 1897.

Trelawnyd is one of the ancient parishes of Flintshire. It was originally part of the parish of Dyserth, and appears to have become a separate parish some time between 1254 and 1291. It comprises four townships - Gop, Graig, Pentreffyddion and Rhydlyfnwyd.

An older name, "Newmarket", dates back to 1700, in which year John Wynne obtained a faculty from the Bishop's Registry to change the name. John Wynne had already rebuilt most of the village, established several branches of industry, and set up a weekly market and an annual fair. The village (and parish) continued to be called "Newmarket" until 1954, when it was officially renamed as Trelawnyd.

The church was rebuilt in 1724, and restored between 1895 and 1897.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068