Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Tremeirchion

Corpus Christi

Cyf. AO:
SJ 083731
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir Ddinbych
Tremeirchion Church
OS Ref.:
SJ 083731
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Denbighshire

 

Tremeirchion (known as Dymeirchion in some older documents) is one of the ancient parishes of Flintshire. It comprises the five townships of Bryngwyn Esgob, Maenefa, Llan, Graig and Bachegraig.

Some parts of the church date from the fourteenth century. There have been additions through the centuries, and there was extensive restoration and rebuilding in 1864.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068