Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Treuddyn

Santes Fair

St. Mary

Cyf. AO:
SJ 254581
Rhestredig:
Gradd II
Cyn 1974:
Sir Fflint
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Sir y Fflint
Treuddyn Church
OS Ref.:
SJ 254581
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Flintshire

 

Mae Treuddyn yn cael ei ystyried fel un o blwyfi hynafol Sir Fflint; er ei bod yn gapelyddiaeth o blwyf Y Wyddgrug tan 27 Mai 1844. Ar y dyddiad hwnnw, daeth yn swyddogol yn blwyf ar wahân. Yn ymarferol, roedd Treuddyn wedi gweithredu belled â bod yn blwyf ar wahân, er iddo gael ei gynnal ar y cyd â Nercwys tan 1832.

Roedd yr hen eglwys wedi disgyn i mewn i gyflwr adfeiliedig ac yn ansicr, ac fe'i dymchwelwyd yn 1874. Cafodd adeilad newydd ei godi ar yr un safle, ac fe'i hagorwyd ar 5 Awst, 1875.

Treuddyn is regarded as being one of the ancient parishes of Flintshire; although it was a chapelry of the parish of Mold until 27 May 1844. On that date, it officially became a separate parish. In practice, Treuddyn had long operated as a separate parish, although it was held jointly with Nercwys until 1832.

The old church had fallen into a dilapidated and unsafe condition, and was demolished in 1874. A new building was erected on the same site, and was opened on 5 August 1875.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068