Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Ysbyty Ifan

Sant Ioan Fedyddiw

St. John the Baptist

Cyf. AO:
SH 843489
Rhestredig:
Gradd II
Cyn1974:
Sir Ddinbych
1974 - 1996:
Gwynedd
Ers 1996:
Conwy
Ysbyty Ifan Parish Church
OS Ref.:
SH 843489
Listed:
Grade II
Pre 1974:
Denbighshire
1974 - 1996:
Gwynedd
Since 1996:
Conwy

Mae plwyf hynafol Yspyty Ifan yn cynnwys trefgordd Tir Eidda (yn Sir Gaernarfon); Tir Ifan, Trebrys a Phrys Ucha (yn Sir Ddinbych); a Gwernihowell (yn Sir Feirionnydd) a drosglwyddwyd o blwyf Corwen (yn Sir Feirionnydd) tua diwedd y 19fed ganrif.

The ancient parish of Yspyty Ifan comprises the township of Tir Eidda (in Caernarfonshire); Tir Ifan, Trebrys and Prys Ucha (in Denbighshire); and Gwernihowell (in Merionethshire) which was transferred from the parish of Corwen (in Merionethshire) during the late 19th century.

Bu eglwys ar yr un safle ers y 12fed ganrif, pryd y mae hosbis ei sefydlu gan Farchogion Sant Ioan o Jerwsalem. Ailadeiladwyd yr eglwys yn rhannol yn 1790/1791. Cafodd ei gymryd i lawr yn 1858, ac agorwyd yr eglwys bresennol yn 1861.

There has been a church on the same site since the 12th Century, when a hospice was established by the Knights of St. John of Jerusalem. The church was partly rebuilt in 1790/1791. It was taken down in 1858, and the present church was opened in 1861.

 


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 19eg Awst 2014 - This page was last revised 19th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068