Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Local Place Names

Many historic sources, such as parish registers, banns, wills, censuses and civil registration documents, may give different versions of a place name.

This table gives Welsh and English versions of many local place names and is sortable by Welsh Name, English Name or Historic County.

 

Welsh Name English Name Historic County
Acstyn Axton Flintshire
Alrhe Althrey Flintshire (Maelor)
Bae Cinmel Kinmel Bay Flintshire
Bae Colwyn Colwyn Bay Denbighshire
Bangor is y Coed / Bangor Iscoed Bangor on Dee Flintshire (Maelor)
Bers Bersham Denbighshire
Bradle Bradley Denbighshire
Brogyntyn Porkington Shropshire
Brychdyn Broughton Flintshire
Bryncunallt Brynkinallt Denbighshire
Brynffordd Brynford Flintshire
Brynhyfryd Summerhill Denbighshire
Bryn Iorcyn Bryn Iorkyn Flintshire
Bryn Mali Brynmally Denbighshire
Bwcle Buckley Flintshire
Bwras Borras Denbighshire
Caer Chester Cheshire
Caer Din Gardden Denbighshire
Cei Connah Connah's Quay Flintshire
Cilcain Cilcen Flintshire
Cilgwri The Wirral Cheshire
Cilhendre Kilhendre Shropshire
Cnwcin Knockin Shropshire
Coed Babis Babbinswood Shropshire
Coed Llai Leeswood Flintshire
Cricieth Crickheath Shropshire
Croes Eglwys Eglwys Cross Flintshire (Maelor)
Croesesgob Bistre Flintshire
Croesfaen / Creuddyn Ruyton-XI-Towns Shropshire
Cwnsyllt Coleshill Flintshire
Croesoswallt Oswestry Shropshire
Cristionydd Cynrig Christionydd Kenrick Denbighshire
Chwilog Wheelock Cheshire
Chwitffordd Whitford Flintshire
Dinbych Denbigh Denbighshire
Diserth Dyserth Flintshire
Eglwysau Basa Baschurch Shropshire
Erbistog Erbistock Denbighshire
Erddig Erthig Denbighshire
Esclys Esclusham Denbighshire
Fflannog Flannog Shropshire
Ffordun Forden Montgomeryshire
Ffrwd Frood Flintshire
Ffynnongroyw Ffynnongroew Flintshire
Gallt Melyd Meliden Flintshire
Glanyrafon Southsea Denbighshire
Glyntraean Glyntraian Denbighshire
Gresffordd Gresford Denbighshire
Gwaunyterfyn Acton Denbighshire
Gwepra Wepre Flintshire
Gyffylliog Cyffylliog Flintshire
Halchdyn Halghton Flintshire (Maelor)
Halchdyn Halton Denbighshire
Helygain Halkyn Flintshire
Hen Golwyn Old Colwyn Denbighshire
Iffton Ifton Shropshire
Iscoed Iscoyd / Whitewell Flintshire (Maelor)
Generdinlle Kinnerley Shropshire
Lafister Lavister Denbighshire
Licswm Lixwm Flintshire
Llai Llay Denbighshire
Llandegan Landican Cheshire
Llandrillo yn Rhos Rhos on Sea Denbighshire
Llandudlyst yn y Traean Dudleston Shropshire
Llandysilio yn Iâl Llantysilio Denbighshire
Llanddoged Llandoget Denbighshire
Llanelwy St. Asaph Flintshire
Llaneurgain Northop Flintshire
Llanfarthin St Martins Shropshire
Llanfihangel yng Ngheintyn Alberbury Shropshire
Llanfor Llanfawr Merionethshire
Llannerch Banna Penley Flintshire (Maelor)
Llanrhaeadr Llanrhaiader Denbighshire
Llansansiôr St. George Denbighshire
Llwyn Tydmon Llwyntidman Shropshire
Llys Bedydd Bettisfield Flintshire (Maelor)
Llysfeisir Maesbury Shropshire
Maesbrog Maesbrook Shropshire
Maesglas Greenfield Flintshire
Marchwiail Marchwiel Denbighshire
Melwern Melverley Shropshire
Mwynglawdd Minera Denbighshire
Nercwys Nerquis Flintshire
Neuadd Llaneurgain Northop Hall Flintshire
Owrtyn Overton Flintshire (Maelor)
Parc Du Black Park Denbighshire
Penarlâg Hawarden Flintshire
Penbedw Birkenhead Cheshire
Pentre Aeron Pentre Aaron Shropshire
Pentre Cynrig Pentre Kenrick Shropshire
Pentrehobyn Pentrobin Flintshire
Pentre Moch Northop Hall Flintshire
Plas Madog Plas Madoc Denbighshire
Ponciau Ponkey Denbighshire
Pontbleiddyn Pontblyddyn Flintshire
Pontybotcyn Pontybodkin Flintshire
Porffordd Pulford Cheshire
Prys Prees Shropshire
Prys Gwyn Preesgweene Shropshire
Prys Henlle Preeshenlle Shropshire
Rhedynfre Farndon Cheshire
Rhiwabon Ruabon / Rhuabon Denbighshire
Rhosnesni Rhosnessney Denbighshire
Rhosymadog Rhosymadoc Denbighshire
Rhuthun Ruthin Denbighshire
Sodyllt Sodylt Shropshire
Sonlli Sontley Denbighshire
Stryt Dinas Street Dinas Shropshire
Stryt Isa Street Issa Denbighshire
Stryt Lydan Street Lydan Flintshire (Maelor)
Swinau Sweeny Shropshire
Sychdyn Soughton Flintshire
Sylatyn Selattyn Shropshire
Tal Clegir Nesscliffe Shropshire
Terfyn Tarvin Cheshire
Treboeth Handbridge Cheshire
Trefalun Allington Denbighshire
Treffynnon Holywell Flintshire
Trehywel Trehowell Shropshire
Trelawnyd Newmarket Flintshire
Treuddyn Tryddyn Flintshire
Tywyn Towyn Denbighshire
Wrecsam Wrexham Denbighshire
Wryddymbre Worthenbury Denbighshire
Y Bers Berse / Bersham Denbighshire
Y Dorlan Darland Denbighshire
Y Dre Wen Whittington Shropshire
Y Felallt Beeston Cheshire
Y Fflint Flint Flintshire
Y Galedryd / Gledryd Gledrid Shropshire
Y Parlwr Du Point of Ayr Flintshire
Y Waun Chirk Denbighshire
Yr Amwythig Shrewsbury Shropshire
Yr Eglwys Wen Whitchurch Shropshire
Yr Hôb Hope Flintshire
Yr Orsedd Rossett Denbighshire
Yr Owredd Arowry Flintshire (Maelor)
Yr Wyddgrug Mold Flintshire

 

Sources:


This page was last revised 14th February 2013
Copyright © 2013 Clwyd Family History Society

REGISTERED CHARITY 512068