Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Hyn a’r Llall

Miscellanea

Enwau Lleoedd Lleol
Local Place Names

Gall llawer o ffynonellau hanesyddol, fel cofrestri plwyf, gostegion, ewyllysiau, cyfrifiadau a dogfennau cofrestru sifil roi gwahanol fersiynau o enw lle.

Many historic sources, such as parish registers, banns, wills, censuses and civil registration documents, may give different versions of a place name.

Mae'r tabl hwn yn rhoi fersiynau Cymraeg a Saesneg nifer o enwau lleoedd yn yr ardal ac mae modd ei drefnu yn ôl Enw Cymraeg, Enw Saesneg neu Sir Hanesyddol.

  • Nid yw’r ffurfiau gyda llinell drwyddynt yn cael eu defnyddio heddiw
  • Nid yw’r rhestr yn cynnwys fersiynau â chysylltnod
  • Mae llawer o amrywiadau sillafu'n bodoli hefyd!

 

This table gives Welsh and English versions of many local place names and is sortable by Welsh Name, English Name or Historic County.

  • Those forms struck-through are not used today
  • The list does not include hyphenated versions
  • Many spelling variations also exist!

 

Enw Cymraeg
Welsh Name
Enw Saesneg
English Name
Sir Hanesyddol
Historic County
Acstyn Axton Sir Fflint/Flintshire
Alrhe Althrey Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Bae Cinmel Kinmel Bay Sir Fflint/Flintshire
Bae Colwyn Colwyn Bay Sir Dinbych/Denbighshire
Bangor Is y Coed / Bangor Iscoed Bangor on Dee Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Bers Bersham Sir Dinbych/Denbighshire
Bradle Bradley Sir Dinbych/Denbighshire
Brogyntyn Porkington Swydd Amwythig/Shropshire
Brychdyn Broughton Sir Fflint/Flintshire
Bryncunallt Brynkinallt Sir Dinbych/Denbighshire
Brynffordd Brynford Sir Fflint/Flintshire
Brynhyfryd Summerhill Sir Dinbych/Denbighshire
Bryn Iorcyn Bryn Iorkyn Sir Fflint/Flintshire
Bryn Mali Brynmally Sir Dinbych/Denbighshire
Bwcle Buckley Sir Fflint/Flintshire
Bwras Borras Sir Dinbych/Denbighshire
Caer Chester Swydd Gaer/Cheshire
Caer Din Gardden Sir Dinbych/Denbighshire
Cei Conna Connah's Quay Sir Fflint/Flintshire
Cilcain Cilcen Sir Fflint/Flintshire
Cilgwri The Wirral Swydd Gaer/Cheshire
Cilhendre Kilhendre Swydd Amwythig/Shropshire
Cnwcin Knockin Swydd Amwythig/Shropshire
Coed Babis Babbinswood Swydd Amwythig/Shropshire
Coed Llai Leeswood Sir Fflint/Flintshire
Cricieth Crickheath Swydd Amwythig/Shropshire
Croes Eglwys Eglwys Cross Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Croesesgob Bistre Sir Fflint/Flintshire
Croesfaen / Creuddyn Ruyton-XI-Towns Swydd Amwythig/Shropshire
Cwnsyllt Coleshill Sir Fflint/Flintshire
Croesoswallt Oswestry Swydd Amwythig/Shropshire
Cristionydd Cynrig Christionydd Kenrick Sir Dinbych/Denbighshire
Chwilog Wheelock Swydd Gaer/Cheshire
Chwitffordd Whitford Sir Fflint/Flintshire
Dinbych Denbigh Sir Dinbych/Denbighshire
Diserth / Y Ddiserth Dyserth Sir Fflint/Flintshire
Eglwysau Basa Baschurch Swydd Amwythig/Shropshire
Erbistog Erbistock Sir Dinbych/Denbighshire
Erddig Erthig Sir Dinbych/Denbighshire
Esclys Esclusham Sir Dinbych/Denbighshire
Eutun Eyton Sir Dinbych/Denbighshire
Fflannog Flannog Swydd Amwythig/Shropshire
Ffordun Forden Maldwyn/Montgomeryshire
Ffrwd Frood Sir Fflint/Flintshire
Ffynnongroyw Ffynnongroew Sir Fflint/Flintshire
Gallt Melyd Meliden Sir Fflint/Flintshire
Glanyrafon Southsea Sir Dinbych/Denbighshire
Glyntraean Glyntraian Sir Dinbych/Denbighshire
Gresffordd Gresford Sir Dinbych/Denbighshire
Gwaunyterfyn Acton Sir Dinbych/Denbighshire
Gwepra Wepre Sir Fflint/Flintshire
Gyffylliog Cyffylliog Sir Fflint/Flintshire
Halchdyn Halghton Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Halchdyn Halton Sir Dinbych/Denbighshire
Helygain Halkyn Sir Fflint/Flintshire
Hen Golwyn Old Colwyn Sir Dinbych/Denbighshire
Hoseli Hoseley Sir Fflint/Flintshire
Iffton Ifton Swydd Amwythig/Shropshire
Iscoed Iscoyd / Whitewell Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Generdinlle Kinnerley Swydd Amwythig/Shropshire
Lafister Lavister Sir Dinbych/Denbighshire
Licswm Lixwm Sir Fflint/Flintshire
Llai Llay Sir Dinbych/Denbighshire
Llandegan Landican Swydd Gaer/Cheshire
Llandrillo yn Rhos Rhos on Sea Sir Dinbych/Denbighshire
Llandudlyst / Llandudlyst yn y Traean Dudleston Swydd Amwythig/Shropshire
Llandysilio yn Iâl Llantysilio Sir Dinbych/Denbighshire
Llanddoged Llandoget Sir Dinbych/Denbighshire
Llanelwy St. Asaph Sir Fflint/Flintshire
Llaneurgain Northop Sir Fflint/Flintshire
Llanfarthin St Martins Swydd Amwythig/Shropshire
Llanfihangel yng Ngheintyn Alberbury Swydd Amwythig/Shropshire
Llannerch Banna Penley Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Llanrhaeadr Llanrhaiader Sir Dinbych/Denbighshire
Llan San Siôr St. George Sir Dinbych/Denbighshire
Llwyn Tydmon Llwyntidman Swydd Amwythig/Shropshire
Llys Bedydd Bettisfield Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Llysfeisir Maesbury Swydd Amwythig/Shropshire
Maesbrog Maesbrook Swydd Amwythig/Shropshire
Maesglas Greenfield Sir Fflint/Flintshire
Marchwiail Marchwiel Sir Dinbych/Denbighshire
Melwern Melverley Swydd Amwythig/Shropshire
Merffordd Marford Sir Fflint/Flintshire
Mwynglawdd Minera Sir Dinbych/Denbighshire
Nercwys Nerquis Sir Fflint/Flintshire
Neuadd Llaneurgain / Pentre Moch Northop Hall Sir Fflint/Flintshire
Owrtyn Overton Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Parc Du Black Park Sir Dinbych/Denbighshire
Penarlâg Hawarden Sir Fflint/Flintshire
Penbedw Birkenhead Swydd Gaer/Cheshire
Pentre Aeron Pentre Aaron Swydd Amwythig/Shropshire
Pentre Cynrig Pentre Kenrick Swydd Amwythig/Shropshire
Pentrehobyn Pentrobin Sir Fflint/Flintshire
Pentre Moch / Neuadd Llaneurgain Northop Hall Sir Fflint/Flintshire
Plas Madog Plas Madoc Sir Dinbych/Denbighshire
Ponciau Ponkey Sir Dinbych/Denbighshire
Pontybotcyn Pontybodkin Sir Fflint/Flintshire
Porffordd Pulford Swydd Gaer/Cheshire
Prys Prees Swydd Amwythig/Shropshire
Prys Gwyn Preesgweene Swydd Amwythig/Shropshire
Prys Henlle Preeshenlle Swydd Amwythig/Shropshire
Rhedynfre Farndon Swydd Gaer/Cheshire
Rhiwabon Ruabon / Rhuabon Sir Dinbych/Denbighshire
Rhosnesni Rhosnessney Sir Dinbych/Denbighshire
Rhosymadog Rhosymadoc Sir Dinbych/Denbighshire
Rhuthun Ruthin Sir Dinbych/Denbighshire
Sodyllt Sodylt Swydd Amwythig/Shropshire
Sonlli Sontley Sir Dinbych/Denbighshire
Stryt Dinas Street Dinas Swydd Amwythig/Shropshire
Stryt Isa Street Issa Sir Dinbych/Denbighshire
Stryt Lydan Street Lydan Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Swinau Sweeny Swydd Amwythig/Shropshire
Sychdyn Soughton Sir Fflint/Flintshire
Sylatyn Selattyn Swydd Amwythig/Shropshire
Tal Clegir Nesscliffe Swydd Amwythig/Shropshire
Terfyn Tarvin Swydd Gaer/Cheshire
Treboeth Handbridge Swydd Gaer/Cheshire
Trefalun Allington Sir Dinbych/Denbighshire
Treffynnon Holywell Sir Fflint/Flintshire
Trehywel Trehowell Swydd Amwythig/Shropshire
Trelawnyd Newmarket Sir Fflint/Flintshire
Treuddyn Tryddyn Sir Fflint/Flintshire
Tywyn Towyn Sir Dinbych/Denbighshire
Wrecsam Wrexham Sir Dinbych/Denbighshire
Wrddymbre Worthenbury Sir Dinbych/Denbighshire
Y Bers Berse / Bersham Sir Dinbych/Denbighshire
Y Dorlan Darland Sir Dinbych/Denbighshire
Y Dre Wen Whittington Swydd Amwythig/Shropshire
Y Felallt Beeston Swydd Gaer/Cheshire
Y Fflint Flint Sir Fflint/Flintshire
Y Galedryd / Gledryd Gledrid Swydd Amwythig/Shropshire
Y Parlwr Du Point of Ayr Sir Fflint/Flintshire
Y Waun Chirk Sir Dinbych/Denbighshire
Yr Amwythig Shrewsbury Swydd Amwythig/Shropshire
Yr Eglwys Wen Whitchurch Swydd Amwythig/Shropshire
Yr Hôb Hope Sir Fflint/Flintshire
Yr Orsedd Rossett Sir Dinbych/Denbighshire
Yr Owredd Arowry Sir Fflint/Flintshire (Maelor)
Yr Wyddgrug Mold Sir Fflint/Flintshire

 

Ffynhonellau - Sources:


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 13eg Medi 2014 - This page was last revised 13th September 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068