Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Hyn a’r Llall

Miscellanea

Cofnodion Cyfrifiad a Gollwyd
Missing Census Records

Mae llawer o gofnodion cyfrifiad wedi cael eu colli neu eu dinistrio dros y blynyddoedd ac effeithiwyd yn arbennig ar gyfrifiadau 1841 ac 1861 yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Many census records have been lost or destroyed over the years and in north-east Wales the1841 and 1861 censuses are particularly affected.

Y canlynol yw rhestr o gyfrifiadau sydd ar goll yn “swyddogol”, ac mae modd ei threfnu yn ôl Lle, Plwyf neu Sir. Cliciwch ar bennawd y golofn i drefnu.

The following is a list of "officially" missing censuses, and is sortable by Place, Parish or County. Click on the column heading to sort.

Cyfrifiad 1841 Census

Lle a Gollwyd
Missing Place
Plwyf
Parish
Sir
County
Abenbury Fawr Wrexham Denbighshire
Abenbury Fechan Wrexham Flintshire (exclave)
Acton Wrexham Denbighshire
Allington Gresford Denbighshire
Alltgymbyd Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Bangor is y Coed Bangor is y Coed Flintshire (Maelor)
Belan Ruabon Denbighshire
Banhadlen Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Bersham Wrexham Denbighshire
Bieston Wrexham Denbighshire
Blaenau Nantglyn Denbighshire
Bodidris Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Bodigre'r Abbot Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Bodigre'r Iarl Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Bodylltyn Ruabon Denbighshire
Bodlywydd Llanelidan Denbighshire
Borras Hwfa Wrexham Denbighshire
Borras Riffri Gresford Denbighshire
Broughton Wrexham Denbighshire
Brymbo Wrexham Denbighshire
Bryncyme Llanelidan Denbighshire
Burton Gresford Denbighshire
Caca Dutton Holt Denbighshire
Caergwrle Hope Flintshire
Coed Cristionydd Ruabon Denbighshire
Cristionydd Cynrig Ruabon Denbighshire
Chwileiriog Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Clocaenog Clocaenog Denbighshire
Clocaenog Isa Clocaenog Denbighshire
Clocaenog Ucha Clocaenog Denbighshire
Creigiog is Glan Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Creigiog uwch Glan Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Cyfnant Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Cymau Hope Flintshire
Cwmllwm Nantglyn Denbighshire
Derwen Derwen Denbighshire
Derwen Dyfanedd Derwen Denbighshire
Derwen Llanerch Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Derwen Ysgeifiog Derwen Denbighshire
Dutton Diffeth Holt Denbighshire
Dutton y Bran Holt Denbighshire
Dinhinlle Isaf Ruabon Denbighshire
Dinhinlle Uchaf Ruabon Denbighshire
Erbistock Erbistock Denbighshire
Erbistock Erbistock Flintshire (Maelor)
Erlas Gresford Denbighshire
Eryrys Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Erddig Gresford Denbighshire
Esclusham Above Wrexham Denbighshire
Esclusham Below Wrexham Denbighshire
Estyn Hope Flintshire
Euarth Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Eyton Bangor is y Coed Denbighshire
Faynol Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Garthgynan Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Garthneuoedd Llanelidan Denbighshire
Gelligynan Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Gorton Wrexham Denbighshire
Gresford Gresford Denbighshire
Gwaunyffynnon Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Gwersyllt Gresford Denbighshire
Gwmllwm Nantglyn Denbighshire
Hafod Ruabon Denbighshire
Hendre Nantglyn Denbighshire
Holt Holt Denbighshire
Isycoed Holt Denbighshire
Llanarmon yn Iâl Llanarmon yn Iâl Denbighshire
Llay Gresford Denbighshire
Marchwiel Marchwiel Denbighshire
Marford & Hoseley Gresford Flintshire (exclave)
Minera Wrexham Denbighshire
Morton Above Ruabon Denbighshire
Morton Anglicorum Ruabon Denbighshire
Morton Below Ruabon Denbighshire
Nantclwyd Llanelidan Denbighshire
Nantglyn Nantglyn Denbighshire
Pickhill Bangor is y Coed Denbighshire
Plas Nantglyn Denbighshire
Ruabon Ruabon Denbighshire
Rhanberfedd Hope Flintshire
Rhosymedre Ruabon Denbighshire
Rhyddallt Ruabon Denbighshire
Ridley Holt Denbighshire
Royton Bangor is y Coed Denbighshire
Sesswick Bangor is y Coed Denbighshire
Shordley Hope Flintshire
Sontley Marchwiel Denbighshire
Stansty Wrexham Denbighshire
Sutton Holt Denbighshire
Threapwood Threapwood Flintshire (Maelor)
Treuddyn Mold Flintshire
Uwch y Mynydd Isaf Hope Flintshire
Uwch y Mynydd Uchaf Hope Flintshire
Hendre, Waun Nantglyn Denbighshire
Worthenbury Worthenbury Flintshire (Maelor)
Wrexham * Wrexham Denbighshire
Wrexham Abbot * Wrexham Denbighshire
Wrexham Regis * Wrexham Denbighshire

* Two of the missing books containing the Wrexham town census were found by a member of the Clwyd Family History Society. These have now been deposited at Denbighshire Record Office, in Ruthin, but transcripts are available for purchase from the society. They are not available elsewhere.

 

Cyfrifiad 1861 Census

Lle a Gollwyd
Missing Place
Plwyf
Parish
Sir
County
Arddunwent Mold Flintshire
Barog Llanfair Talhaearn Denbighshire
Beniarth Betws yn Rhos Denbighshire
Berain Llanefydd Denbighshire
Betws yn Rhos Betws yn Rhos Denbighshire
Bodlyman Betws yn Rhos Denbighshire
Bodynwyddog Bryneglwys Denbighshire
Bodysgaw Llannefydd Denbighshire
Brisgill Llannefydd Denbighshire
Bryncume Llanelidan Denbighshire
Bryneaubychain Llannefydd Denbighshire
Bryneglwys Bryneglwys Denbighshire
Brynffanigl Abergele Denbighshire
Bryntangor Bryneglwys Denbighshire
Caerfallwch Flint Flintshire
Carwedfynydd Llanefydd Denbighshire
Cefnpost Llanfihangel Glyn Myfyr Merionethshire
Cefn Cymer Llangwm Denbighshire
Cefn Cilcain Flintshire
Cilcen Betws yn Rhos Denbighshire
Cilcain Cilcain Flintshire
Connah's Quay Northop Flintshire
Crogen Wladus Llangollen Denbighshire
Cymo Llandysilio Denbighshire
Cynnant Llanfair Talhaearn Denbighshire
Cysilog Llanfihangel Glyn Myfyr Denbighshire
Cysylltau Llangollen Denbighshire
Denbigh Denbigh Denbighshire
Derwen Derwen Denbighshire
Derwen Dyfanedd Derwen Denbighshire
Derwen Llannerch Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Derwen Ysgeifiog Derwen Denbighshire
Dinas Cadfel Llannefydd Denbighshire
Dinorben St George Denbighshire
Disgarth Llamgwm Denbighshire
Dyserth Dyserth Flintshire
Efenechtyd Efenechtyd Denbighshire
Euarth Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Faynol Llanfair Dyffryn Clwyd Denbighshire
Garthgogo Abergele Denbighshire
Garthgyfannedd Llanrwst Denbighshire
Garthneuoedd Llanelidan Denbighshire
Glyn Fechan Llansanffraid Glyn Ceiriog Denbighshire
Golftyn Northop Flintshire
Gwaunysgor Whitford Flintshire
Gwasanau Mold Flintshire
Gwernaffield Mold Flintshire
Gwythina Bryneglwys Denbighshire
Hartsheath Mold Flintshire
Hendebifa Mold Flintshire
Holywell Holywell Flintshire
Kelsterton Northop Flintshire
Leadbrook Major Northop Flintshire
Leadbrook Minor Northop Flintshire
Leeswood Mold Flintshire
Llanarmon Mynydd Mawr Llanarmon Mynydd Mawr Denbighshire
Llanddulas Llanddulas Denbighshire
Llandynnan Llandysilio Denbighshire
Llannefydd Llannefydd Denbighshire
Llanelidan Llanelidan Denbighshire
Llanfihangel Glyn Myfyr Llanfihangel Glyn Myfyr Denbighshire
Llan (or Tre Llan) Cilcain Flintshire
Llangollen Abad Llangollen Denbighshire
Llangollen Fawr Llangollen Denbighshire
Llangollen Fechan Llangollen Denbighshire
Lloran Llanarmon Dyffryn Ceiriog Denbighshire
Llowarch Llanarmon Dyffryn Ceiriog Denbighshire
Llysan Llanfihangel Glyn Myfyr Denbighshire
Llystynhunydd Cilcain Flintshire
Llys Dinmael Llanfihangel Glyn Myfyr Denbighshire
Llys y Coed Cilcain Flintshire
Maesegwig Betws yn Rhos Denbighshire
Maes y Groes Cilcain Flintshire
Maes yr Odyn Llanfihangel Glyn Myfyr Denbighshire
Mechlas Cilcain Flintshire
Meifod St George Denbighshire
Mold Mold Flintshire
Myfoniog Llannefydd Denbighshire
Nant Abergele Denbighshire
Nantclwyd Llanelidan Denbighshire
Nantygwryd Llangollen Denbighshire
Nerquis (now Nercwys) Mold Flintshire
Northop Northop Flintshire
Penfron Chill Llannefydd Denbighshire
Pengwern Llangollen Denbighshire
Peniarth Betws yn Rhos Denbighshire
Penporchell Llannefydd Denbighshire
Pentre Isaf Llannefydd Denbighshire
Penyfed Llangwm Denbighshire
Pen y Gribin Bach Llannefydd Denbighshire
Prysllygoed Llanfair Talhaearn Denbighshire
Rhesycae Cilcain Flintshire
Rhisgog Llangollen Denbighshire
Soughton (now Sychdyn) Northop Flintshire
St George St George Denbighshire
Sychnant Llannefydd Denbighshire
Tai Betws yn Rhos Denbighshire
Talhaearn Llanfair Talhaearn Denbighshire
Talybidwal Bryneglwys Denbighshire
Talybryn Llanefydd Denbighshire
Tre Llan Cilcain Flintshire
Trellyniau Cilcain Flintshire
Tre'r Llan Betws yn Rhos Denbighshire
Trewyn Bodlowydd Llanelidan Denbighshire
Trofarth Betws yn Rhos Denbighshire
Twynnan (or Dolwen) Llaneilian yn Rhos Denbighshire
Tybrith Uchaf Llanrwst Denbighshire
Ty Newydd Llannefydd Denbighshire
Vivod (Feifod) Llangollen Denbighshire
Wepre Northop Flintshire

 

Ffynhonnell - Source:


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 1af Awst 2014 - This page was last revised 1st August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068