Croeso i wefan Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd yn 1980 i hybu astudiaeth o achyddiaeth a hanes teuluol yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, a darparu fforwm I bobl sydd â diddordeb yn y pynciau hyn I gyfarfod, ac I helpu ei gilydd. Erbyn hyn mae yna oddeutu 500 o aelodau ar draws y byd.

Amdanom Ni
GenFair - Cyflenwyr Hanes Teuluol...
Gwasanaeth Ymchwil CHTC...
Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Gogledd Cymru...
Mae'r Ganolfan Adnoddau bellach ar gau....
Gall ymchwil o gofnodion y gymdeithas barhau i gael ei wneud gan aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau drwy apwyntiad yn unig. - Ffoniwch 01978 822305...
Cysylltwch â ni i alluogi mynediad cychwynnol i'n hardal aelodau....
Rhestrau Etholwyr Absennol Gogledd Cymru 1918-1921...
Cyfeiriaduron Gogledd Cymru 1822-1936 sydd bellach ar gael yn Ardal yr Aelodau...
Cyfarfod Nesaf

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod nesaf am: Mis Gorffenaf & Mis Awst. Dim Cyfarfod.

Amser: 0.00

Lleoliad: Dim Cyfarfod

Dim Cyfarfod