Cylchgrawn

Cartref > Cylchgrawn

HEL ACHAU

GOLYGYDD: Peter Chadwick

Cyhoeddir Hel Achau, cylchgrawn y Gymdeithas, bedair gwaith yn y flwyddyn, yn Medi, Rhagfyr, Mawrth a Mehefin; ac yn cael ei anfon i gyfeiriad cartref pob aelod.

Mae Aelodau Prydeinig ac Ewropeaidd yn derbyn eu copi trwy bost arferol,  ond mae Aelodau Tramor yn derbyn eu copi trwy bost awyr.

Mae'n cynnwys amrywiaeth eang o erthyglau - bron pob un â diddordeb i ogledd-ddwyrain Cymru - yn ogystal â'r adrannau poblogaidd “Buddiannau Aelodau” ac  “Angen Cymorth”

Mae holl ol-rifynnau'r cylchgrawn ar gael i'w gwerthu i aelodau, a'r rhai nad ydynt yn aelodau.


Mae rhifyn diweddaraf (Mehefin 2024 - rhif 161) yn cynnwys erthyglau ar :-

  • Adroddiad Cadeirydd, Cyfarfod Cyffreinol Blynyddol 2024

  • Hunangofiant Robert William Williams (parhad)

  • Wynn o Neuadd Newydd, Glynceiriog

  • Teulu’r Moors o Benarlâg rhan 3

  • Rhestr yr anrhegion y priodas

  • Cofiadwy


 


 

Cyflwyniadau

Byddai'r Golygydd yn croesawu unrhyw eitemau i'w cynnwys yn y cylchgrawn! Bydd yr holl ddeunydd a anfonir at y Golygydd i’w gyhoeddi yn cael ei gynnwys yn y Cylchgrawn cyn gynted â phosibl.

post@clwydfhs.org.uk