Cylchgrawn

Cartref > Cylchgrawn

HEL ACHAU

GOLYGYDD: Peter Chadwick

Cyhoeddir Hel Achau, cylchgrawn y Gymdeithas, bedair gwaith yn y flwyddyn, yn Medi, Rhagfyr, Mawrth a Mehefin; ac yn cael ei anfon i gyfeiriad cartref pob aelod.

Mae Aelodau Prydeinig ac Ewropeaidd yn derbyn eu copi trwy bost arferol,  ond mae Aelodau Tramor yn derbyn eu copi trwy bost awyr.

Mae'n cynnwys amrywiaeth eang o erthyglau - bron pob un â diddordeb i ogledd-ddwyrain Cymru - yn ogystal â'r adrannau poblogaidd “Buddiannau Aelodau” ac  “Angen Cymorth”

Mae holl ol-rifynnau'r cylchgrawn ar gael i'w gwerthu i aelodau, a'r rhai nad ydynt yn aelodau.


Mae rhifyn diweddaraf (Rhagfyr 2024 - rhif 160) yn cynnwys erthyglau ar :-

  • Hunangofiant Robert William Williams (parhad)

  • Pan mae'r Byd yn Gwrthdaro

  • Nodiadau Pellach am y Santes Fair

  • Teulu’r Moors o Benarlâg rhan 2

  • Brodyr a Chwiorydd Barnardo’s Boys

  • Milwr Daddy (cerdd)


 


 

Cyflwyniadau

Byddai'r Golygydd yn croesawu unrhyw eitemau i'w cynnwys yn y cylchgrawn! Bydd yr holl ddeunydd a anfonir at y Golygydd i’w gyhoeddi yn cael ei gynnwys yn y Cylchgrawn cyn gynted â phosibl.

post@clwydfhs.org.uk