Ymaelodi

Cartref > Amdanom Ni > Ymaelodi


Ymaelodi

 


               Aelodaeth

 

Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg rhwng -   1 Medi  a  31 Awst.

 

Mae'r tanysgrifiad aelodaeth blynyddol yn cynnwys unrhyw ddau aelod o'r un teulu, sy'n byw yn yr un cyfeiriad yn barhaol. Mae aelodau yn derbyn copi o Hel Achau, cyfnodolyn y Gymdeithas, bedair gwaith y flwyddyn.

Mae'r tanysgrifiad aelodaeth blynyddol yn cynnwys unrhyw ddau aelod o'r un teulu, sy'n byw yn yr un cyfeiriad yn barhaol. Mae aelodau yn derbyn copi o Hel Achau, cylchgrawn y Gymdeithas, bedair gwaith y flwyddyn.

 

     Cyfraddau Tanysgrifio Aelodaeth

 *  Prydain  ac  Ewrop                    - £18.00 y flwyddyn.  (Hel Achau wedi'i anfon trwy'r post cyffredin)

**  Tramor                                             - £25.00 y flwyddyn.  (Hel Achau wedi'i anfon trwy'r post awyr)

 

     Ymuno drwy'r post

Os hoffech ymuno â’r Gymdeithas drwy’r post, lawrlwythwch Ffurflen Gais. Argraffwch y Ffurflen Gais, llenwch eich manylion, ac anfonwch y ffurflen gyda'ch taliad at yr Ysgrifennydd Aelodaeth, drwy'r post. Os oes gennych gyfeiriad e-bost, cofiwch ei gynnwys ar y Ffurflen Gais - mae'n llawer haws cyfathrebu drwy e-bost! Bydd yr Ysgrifennydd Aelodaeth yn ffeilio eich cyfeiriad e-bost gyda'ch manylion eraill - ni chaiff ei ddatgelu i drydydd parti heb eich caniatâd.

 

Sylwch, ar gyfer ceisiadau post, rhaid i'ch taliad fod mewn Punnoedd Sterling.

 

     Talu trwy Archeb Sefydlog

Os oes gennych gyfrif banc yn y DU, efallai y bydd yn fwy cyfleus i chi dalu eich tanysgrifiad cychwynnol, ac adnewyddiadau blynyddol dilynol, drwy Archeb Sefydlog. Os hoffech dalu drwy Reol Sefydlog, peidiwch ag anfon y Ffurflen Gais ar hyn o bryd ond cysylltwch â'r Ysgrifennydd Aelodaeth am ragor o wybodaeth.

 

     Talu gyda cherdyn credyd/debyd

Gallwch ddefnyddio'ch cerdyn credyd/debyd i ymuno â'r Gymdeithas, neu adnewyddu eich aelodaeth, drwy wefan  - GENfair

 

     Tanysgrifiad Aelodi Rhodd

Mae Tanysgrifiad Aelodi Rhodd ar gael ar bob achlysur ar gyfer Aelodaeth o'r Gymdeithas am gost o £18.00 Cysylltwch â Joan Jones, Ysgrifennydd Aelodaeth am ragor o wybodaeth.

 

     *Prydain

Cymru, Ynysoedd y Sianel, Lloegr, Ynys Manaw, Yr Alban  a Gogledd Iwerddon.

 

     *Ewrop:

Albania, Andorra, Armenia, Awstria, Belarws, Gwlad Belg, Bosnia-Herzegovina, Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, Ynysoedd Ffaröe, y Ffindir, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Gibraltar, Gwlad Groeg, yr Ynys Las, Hwngari, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, yr Eidal, Kosovo, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Macedonia, Malta, Moldofa, Monaco, Montenegro, yr Iseldiroedd, Norwy, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Rwsia, San Marino, Serbia, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, y Swistir , Twrci, Wcráin, Fatican.

 

 

     ** Tramor:

Pob gwlad arall.

 
ELUSEN GOFRESTREDIG 512068