Cyfarfodydd

Cartref > Cyfarfodydd

Cyfarfod

                                                          Cyfarfodydd

 


 

Cyfarfodydd

 

Mae’r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol leoliadau ledled gogledd-ddwyrain Cymru.

Fel arfer cynhelir cyfarfodydd ar ail brynhawn Sadwrn y mis, ond does dim cyfarfodydd ym mis Ionawr ac Awst.

 

Nid oes tâl mynediad, ac mae’r cyfarfodydd yn agored i aelodau’r Gymdeithas a’r rhai nad ydynt yn aelodau.

Darperir lluniaeth ysgafn fel arfer ar ôl cyfarfodydd, sy'n rhoi cyfle gwych i aelodau ac ymwelwyr sgwrsio â chyd-ymchwilwyr.

Edrychwch ar y wefan am unrhyw newidiadau i'r rhaglen, e.e. canslo oherwydd y tywydd.

 


 

Cyfarfodydd y Dyfodol
          Mae pob cyfarfod yn dechrau am 2 y.h. -  oni nodir yn wahanol.

 


 

 

Ionawr      

        Ddim Cyfarfod

 

Chwefror 10fed

Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad.

Yr Hanes a;r Gwaith

Siaradwr: Gary Stevenson

 

Eglwys Fethodistaidd Y Waun, Lon y Capel, Y Waun LL14 5NF

 

Dydd Sadwrn 9fed Mawrth

Cyfrifiad 1921 a thu hwnt

Chwilio Cyfrifiad 1921 ar gyfer Cymru a Lloegr

pa wybodaeth sydd ynddo a beth mae'n ei ddatgelu am fywyd ar ôl diwedd y Rhyfel Byd 1.

Tynnu sylw at ffynonellau eraill y gellir eu defnyddio ar y cyd ag ef.

Siaradwr Joy Thomas

Canolfan Gymunedol Hawkesbury, Lôn y Felin, Bwcle, CH7 3HA

Mae'r Ganolfan wedi'i gosod yn ôl o'r ffordd gyferbyn â Heol Hawksbury.

 

Dydd Sadwrn Ebrill 13eg

A.G.M.

Richard Jones Berwyn o Glyn Ceiriog a Phatagonia.

Gŵr Llenyddiaeth, Ieithoedd ac Archwilio, a Chofrestrydd.

Siaradwr: Graham Edwards

Neuadd Gymunedol Gresffordd, Stryd Fawr, Gresffordd, LL12 8PS.

 

Dydd Sadwrn Mai 11eg

Rhyw Galon Garedig,

Pererindod i Fynwentydd y Rhyfel Mawr

Siaradwr: Steve Binks

Prestatyn Neuadd yr Eglwys LL19 9AR

O'r Stryd Fawr, trowch i ffordd Nant Hall a dilynwch yr arwydd am y maes parcio.

Gyrrwch i ben y maes parcio wrth ymyl y neuadd.

 

Dydd Sadwrn Mehefin 8fed

Petiton Heddwch Merched Cymru i America 1923

Siaradwr: Lowri Kirkham

Penyffordd Sefydliad Cofeb Rhyfel

Cyffordd Heol Penymynydd a Ffordd Caer CH4 0JZ