Amdanom Ni

Cartref > Amdanom Ni

 


Amdanom ni.

 


 

AMDANOM NI

 

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd yn 1980 i hybu astudiaeth o achyddiaeth a hanes teuluol yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, a darparu fforwm i bobl sydd â diddordeb yn y pynciau hyn i gyfarfod, ac i helpu ei gilydd.

Diddymwyd Clwyd fel sir gweinyddol ar 31ain Mawrth 1996, ac ar yr un amser fe sefydlwyd pedwar sir unedol newydd, sef Sir Fflint, Sir Ddinbych, Bwrdeistef Wrecsam, a Bwrdeistref Conwy.

Fodd bynnag, mae ffiniau Sir y Fflint a Sir Ddinbych "newydd" ynr dra gwahanol i rai'r siroedd hanesyddol (cyn 1974) o'r un enw. Heddiw mae Clwyd yn bodoli fel sir seremonïol yn unig.

Penderfynodd pwyllgor Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd y dylai’r Gymdeithas barhau i gwmpasu’r ardal o ogledd-ddwyrain Cymru a oedd yn cynnwys Clwyd sydd bellach wedi darfod  –  h.y. siroedd hanesyddol Sir y Fflint, Sir Ddinbych a rhan Edeyrnion o Sir Feirionnydd.

Ym mis Mehefin 2004 agorodd y gymdeithas Ganolfan Adnoddau i aelodau yng Nghefn Mawr, ger Ruabon,Wrecsam. 

Yn 2022 symudodd y gymdeithas i ystafell gwahanol, ond yn yr un adeilad.

Cyhoeddir cylchgrawn y Gymdeithas, Hel Achau, bedair gwaith y flwyddyn.

Mae’r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol leoliadau ledled gogledd-ddwyrain Cymru. Nid oes tâl mynediad, ac mae’r cyfarfodydd yn agored i aelodau’r Gymdeithas, ac hefyd i’r rhai nad ydynt yn aelodau.

Mae'r Gymdeithas yn aelod o “Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru” a “Ffederasiwn Cymdeithasau Hanes Teuluol”.

 


Swyddogion

 Cadeirydd:               Ms. Joy Thomas

chairman@clwydfhs.org.uk

Is Gaderiydd:         Mrs Jennifer Bland-Roberts

registers@clwydfhs.org.uk

Ysgrifenydd:          Ms. Gillian Jones

secretary@clwydfhs.org.uk

Ysgrifennydd Aelodaeth:          Mrs Joan Jones

membership@clwydfhs.org.uk

Trysorydd:      Mr Keith Jones

treasurer@clwydfhs.org.uk

Golygydd:             Mr Peter Chadwick

editor@clwydfhs.org.uk

 

 


AMCANION

 

  • Hybu astudio achyddiaeth a hanes teulu yng ngogledd-ddwyrain Cymru, a darparu fforwm i bobl sydd â diddordeb yn y pynciau hyn i gwrdd, ac i helpu ei gilydd.
  • Cynhyrchu cylchgrawn yn rheolaidd.
  • Darparu rhaglen addysgol o ddarlithoedd, ymweliadau a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â phynciau o ddiddordeb i'r Gymdeithas.
  • Ceisio, trawsgrifio, mynegeio, a lle bynnag y bo modd, cyhoeddi neu sicrhau bod deunydd ar gael sy'n berthnasol i fuddiannau'r Gymdeithas.
  • Rhoi arweiniad mewn ymchwil hanes teulu i’r rhai sydd â chysylltiadau teuluol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ond sydd bellach yn byw yn rhywle arall.

 


 

CYFEIRIAD :-

 

            Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd,

             Uned C15, Llawr 1af,

             Community Enterprise Centre,

             Well Street,

             Cefn Mawr,

             WRECSAM,

             Cymru.

             LL14 3YD

 

            Rhif Ffôn :-       01978 822305       (Bydd peiriant ateb ar y ffôn, - gadewch neges, a ddaw rhywun yn dod yn ôl yn fuan.)

 

            Elusen Gofrestredig      -      512068